Studiemiddag Emoties in de vroegmoderne tijd, 6 november 2015 Amsterdam

Studiedag: Emoties in de vroegmoderne tijd.

Op vrijdag 6 november 2015 organiseert de Stichting Vrouwengeschiedenis van de Vroegmoderne Tijd (SVVT) een studiemiddag rond het thema Emoties in de vroegmoderne tijd.

De geschiedenis van emoties is al enkele decennia een rijzende ster binnen het internationale onderzoek naar de vroegmoderne cultuurgeschiedenis. Ook Nederland blijft niet achter en in 2011 is het onderzoekscentrum ACCESS (Amsterdam Centre for Cross-Disciplinary Emotion and Sensory Studies) opgericht: een interdisciplinair platform dat een keur aan wetenschappers bijeenbrengt die de culturele productie en expressie van emoties bestuderen. Als locatie is gekozen voor de thuisbasis van ACCESS, de Vrije Universiteit van Amsterdam waar op dit moment de mooie tentoonstelling ‘Compassie in de vroegmoderne tijd’ te bezichtigen is. Het programma bestaat uit een inleiding op de tentoonstelling van samensteller Kristine Steenbergh. Vervolgens zullen twee van de oprichters van ACCESS, Inger Leemans en Erika Kuijpers, spreken over hun recente onderzoek.

Inger Leemans, hoogleraar cultuurgeschiedenis, zal een introductie geven op het interdisciplinaire onderzoeksproject ‘Embodied Emotions’. In dit project worden op een uitdagende manier nieuwe ontwikkelingen uit de digital humanities gecombineerd met het onderzoek naar emotiegeschiedenis. Door middel van de digitale analyse van grotere corpora van vroegmoderne toneelteksten zal Leemans inzichtelijk maken hoe (vertogen rond) emoties in de loop van de geschiedenis sterk aan verandering onderhevig zijn. Meer specifiek zal zij laten zien dat vroegmoderne emoties in hoge mate een lichamelijke manifestatievorm kennen.

Vervolgens buigt historica Erika Kuijpers zich over kronieken die tijdens de Reformatie en Opstand (1568-1648) zijn opgesteld door nonnen uit zowel de Noordelijke als de Zuidelijke Nederlanden. In hun kronieken geven zij veelvuldig nauwgezette en geëmotioneerde verslagen en beschrijvingen van de Beeldenstorm en anderszins aangrijpende gebeurtenissen die het hart van de religieuze gemeenschap raken. Op het eerste gezicht lijken deze jammerklachten ‘topoi’ voorbehouden aan het genre van de kroniek, maar een close reading en narratieve analyse van deze teksten laat zien dat juist de persoonlijke beleving en individuele emotie belangrijke onderliggende motieven zijn om naar de pen te grijpen.

Wanneer? Vrijdag 6 november 2015
Locatie: Vrije Universiteit van Amsterdam

Het programma, inclusief meer praktische informatie, kunt u hier downloaden.

Deelname is gratis. In verband met de catering wordt aanmelden bij Lieke van Deinsen (l.vandeinsen@let.ru.nl) bijzonder op prijs gesteld.

Om niet te verdwalen in het doolhof van de Vrije Universiteit wordt er om 14.15u verzameld in de hal van het hoofdgebouw.